ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Tuesday, 20 May, 2008

ಯಮುನೆ ತಟದಿ....

Friday, December 21, 2007

ಬಿದಿರುಗೊಳವೆ ಊದಿ ಅವನು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕರೆಯುತಿಹನು
ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ, ಯಮುನೆ ತಟದಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುವಾ

ತಿಂಗಳಮುಖ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ನದಿಯ ಹರಿವು ನಗೆಗೆ ಕುಲುಕಿ
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯೆ ಕೂಡಿ ಹಾಡುವಾ

ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಅವನನಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ ಸುತ್ತಿ
ಮರುಳುಮಾಡಿ ಮರುಳರಾಗಿ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಕಾಡುವಾ

ಅವನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಧಿ ಎನಲು ಬಂದಿತೊಂದು ಕರೆವ ಕೊರಳು
ಹೊನ್ನ ಬಣ್ಣ ಸೋರುತಿರಲು ಹಟ್ಟಿಯತ್ತ ಸಾಗುವಾ

ಮತ್ತೆ ಗೋವು ಗೊಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಸಂದು
ಮರಳಿ ಮುರಳಿ ಕರೆಗೆ ಬಂದು ಯಮುನೆ ತಟವ ಸೇರುವಾ
(೨೬-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-೨೦೦೭)
ಅಕ್ಷರ: ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti ಕಾಲ: 2:00 PM
Labels: ,

7 ಪತ್ರೋತ್ತರ:
Parisarapremi said...
ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಣ!!
December 22, 2007 1:21 AM

Anonymous said...
ಮರಳಿ ಮುರಳಿ ಕರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ....
December 22, 2007 12:09 PM

suptadeepti said...
ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗೂ ಅನಾಮಿಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೇ ಬರುತ್ತಿರಿ; ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ.
December 22, 2007 11:57 PM

December Stud said...
ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋಂದು ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗತ್ತೆ :)
ಕವಿತೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿದೆ.....ಅವರೆಲ್ಲ ಗುನುಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಇದೆ.
December 26, 2007 5:55 PM

suptadeepti said...
D.S. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೆ ಮುರಳಿಯ ಕರೆ ಮರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ?
December 27, 2007 12:47 PM

ಹಂಸಾನಂದಿ Hamsanandi said...
ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ! ಹರಿವಲಹರಿಗೂ, ಯಮುನೆಗೂ ಒಳ್ಳೇ ಜೋಡಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ
-ಹಂಸಾನಂದಿ
December 27, 2007 3:18 PM

suptadeepti said...
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಂಸಾನಂದಿ.
December 27, 2007 6:26 PM

No comments: