ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Tuesday, 20 May, 2008

ಮೊದಲ ಮಿಲನ

Wednesday, September 12, 2007

(ಮನೋ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಂಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್. ಸುರೇಖಾ ಹಾಡಿರುವ "ಭಾವಮಾಲಿಕಾ" ದ್ವನಿಸುರುಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದ ಯುಗಳ ಗೀತೆ)

ಚಂದ್ರ ಚಕೋರಿಯ ಸರಸದ ಹಾಡು ಕೇಳಿದೆ
ಸುಳಿಯುವ ಗಾಳಿಗೆ ಕೋಕಿಲ ಕಂಠದ ಇಂಪಿದೆ
ಬಿರಿಯುವ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳ ಕಂಪಿದೆ
ನಾನು-ನೀನು ಇನಿತು ಸನಿಹದಲಿ
ಏನೋ ಬೇಕು ಎನುವ ತವಕದಲಿ
ಸಮಯ ಮೆತ್ತಗೆ ಜಾರಿದೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿ ಕೆಣಕುತಿದೆ.

ಗಂಡು: ನಾ ಕಾದೆ ಎನಿತೋ ಕಾಲ
ಇಂದು ಬಂದಿದೆ ಮಿಲನದ ಘಳಿಗೆ
ನೀ ನಾಚುವೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ
ಬಾ ಬಾರೆ ನನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ
ತನು ಬಯಸಿದೆ ಆಲಿಂಗನ
ಈ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ದಿನ
ಆತುರ.... ಕಾತರ... ಮನಕೆ.... ....೧

ಹೆಣ್ಣು: ಈ ನಿಶೆಯ ನಶೆ...
ಈ ಉಷೆಯ ಛಳಿ...
ನಿನ್ನೀ ಕಾತರ ತವಕ...
ನಾಚಿರುವೆನು ನಾ...
ಜೊತೆಗಾತಿ ಬಾಳಿಗೆ ನಾನು
ನಿನಗೇಕೇ ಅವಸರ ಹೀಗೇ
ನಾ ತೆರೆದಿಹೆ ಹೃದಯದ ದ್ವಾರ
ನೀ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣತಿಯನಿರಿಸು
ಬಳಿ ಸಾರುತ ನೀ ತಬ್ಬಿರಲು
ಸುಳಿಮಿಂಚು ಸರಿದಂತೆ
ಹಿತವು.... ಬಿಸುಪು.... ಮುದವು....೨
(ಮೇ / ಜೂನ್ ೧೯೯೫)
ಅಕ್ಷರ: ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti ಕಾಲ: 1:18 AM
Labels: ,

3 ಪತ್ರೋತ್ತರ:
December Stud said...
ಶೃಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು :)
September 13, 2007 4:14 PM

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತುರ್ವಿಹಾಳ್ said...
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್,
http://kavimanasu.blogspot.com/
September 18, 2007 6:08 AM

suptadeepti said...
pratikriyegaLige dhanyavaadagaLu.

nimma barahagaLannu OduttEne.
September 18, 2007 7:44 PM

No comments: