ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Tuesday, 20 May, 2008

ಮಾತು-ಮೌನ

Sunday, July 22, 2007

ಮೌನ ಮಾನಿನಿಯ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು
ಬಂಗಾರದ ಮಾತು
ಮಾತೆ ಮಮತೆಗೆ, ನಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಮೈ ಮರೆತ ಹೊತ್ತು

ಲಹರಿ ಲಹರಿಗಳ ಭಾವ ಹರಿವುಗಳ
ಸೀರೆ ನೆರಿಗೆ ಮಾಡಿ
ಲೀಲಾಜಾಲದಲಿ ಮಿಂಚು ನೋಟದಲಿ
ಸಾರ ನುಡಿಯನಾಡಿ

ಸರಿದು ಸುಳಿಯುವಳು ಒಳಗೆ ಇಳಿಯುವಳು
ಸುಳಿವು ತಿಳಿಯದಂತೆ
ಸಣ್ಣ ನಗೆಯಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಿಡಿಸುವಳು
ಸಮಯ ಸರಿಯದಂತೆ

ಮೌನ ಮಾನಿನಿಗೆ ಮಾತೆ ಆಭರಣ
ನಿರಾಭರಣೆ ಆಕೆ
ಅವಳ ಮಡಿಲಿನಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಲಗಿಹುದು
ಶ್ಶ್! ಸದ್ದು!! ಜೋಕೆ!!!
(೧೯-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-೨೦೦೨)
ಅಕ್ಷರ: ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti ಕಾಲ: 11:55 PM
Labels:

3 ಪತ್ರೋತ್ತರ:
gilly said...
very nice wish you good luck may i know your name please...?
July 25, 2007 4:12 AM

Mahantesh said...
ಮೌನ ಮಾನಿನಿಗೆ ಮಾತೆ ಆಭರಣನಿರಾಭರಣೆ ಆಕೆಅವಳ ಮಡಿಲಿನಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಲಗಿಹುದುಶ್ಶ್! ಸದ್ದು!! ಜೋಕೆ!!!tuMba hiDisida sAlugaLu.....adre 1st line 3 rd line contradactory alva?
July 26, 2007 1:08 AM

suptadeepti said...
@gilly: ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಈ ಪುಟ್ಟ ಅಕ್ಷರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬರುತ್ತಿರಿ, ಬರೆಯುತ್ತಿರಿ.
@ಮಹಾಂತೇಶ್: ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ.
July 28, 2007 3:14 AM

No comments: