ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Thursday, 28 January, 2010

ಕನಸ ಕಿನ್ನರಿ

"ಅಳುವ ಕಂದನ ತುಟಿಯು ಹವಳಾದ ಕುಡಿ ಹಂಗ"
ಮತ್ತೆ ಅಳುವಿನ ಮಾಟ ಕುಣಿವ ಮಣಕನ ಹಾಂಗ
ಅಳದೆ ಸೊರಗದೆ ಮಲಗಿ ಚಣವೊಂದು ಚಣದಲ್ಲಿ
ನಿದಿರೆ ಜೊತೆ ಬರುವವಳು, ಕನಸ ಕಿನ್ನರಿಯು

ಆಟವಾಡಿದ ಕನಸು, ಮತ್ತೆ ಓಡಿದ ಕನಸು
ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರ ಕೂಡಿ ಈಜು ಹೊಡೆದಾ ಕನಸು
ಏನೋ ಮಾಯಕದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿ
ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಇಳಿವವಳು ಕನಸ ಕಿನ್ನರಿಯು

ಚಂದಿರನ ಅಂಗಳದಿ ರಂಗೋಲಿ ಗೆರೆಯೆಳೆದು
ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ನೀಹಾರಿಕೆಯನೆಳೆದು
ಕಂಬ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಚಪ್ಪರದೊಳಗೆ
ಅರಳುವುದ ಬರೆವವಳು ಕನಸ ಕಿನ್ನರಿಯು

ಗಾಳಿಗಾಲಿಯನೇರಿ, ಕೂದಲನು ತೂರಾಡಿ
ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕನು ಮೀರಿ ಅನಂತದೊಳು ನೋಡಿ
ಮೈಮರೆವ ಅರಿವಳಿಕೆ ಆವರಿಸಿ ನಗುವವಳು
ಮುತ್ತು ಮುತ್ತನು ಹೊತ್ತ ಕನಸ ಕಿನ್ನರಿಯು
(೨೭-ಜನವರಿ-೨೦೦೯)