ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Tuesday, 20 May, 2008

ಹೊಸತನ

Tuesday, September 18, 2007

ಏನೋ ತುಡಿತ, ಏನೋ ಮಿಡಿತ, ನನ್ನ ಒಳಗಿನಲಿ
ನೀನು ಬಂದೆ, ಹರುಷ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಬೆಡಗಿನಲಿ.
ಕನಸು ಕಳೆದು, ಸೊಗಸು ಸವಿದು, ಮುಗುಳು ಅರಳಾಯ್ತು
ಮನೆಯ ತುಂಬ ಪೂರ್ಣ ಬಿಂಬ, ನಗುವು ಹಾಡಾಯ್ತು.

ಶಶಿಯ ಒಲವು ರವಿಯ ಗೆಲವು ಪಡೆದು ವನದೇವಿ
ಹಸಿರ ಧರಿಸಿ ಹೂವ ಮುಡಿದ ಸೊಬಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ
ಹೂವು ಅರಳಿ ಕಾಲವುರುಳಿ, ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಯ್ತು
ಯಾವ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳದಂಥ ಚೆಲುವು ಬಂದಾಯ್ತು

ಮಂಡಿಯೂರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿರಿಸಿ ಕುಣಿಸಿ ನೀನೆನ್ನ
ಭಂಡತನದ ಆಟವಾಡಿ ಹೆದರಿಸಿದೆ ನನ್ನ
ಜೊತೆಗೆ ದಣಿದು ಹಠಕೆ ಮಣಿದು ಮಮತೆ ಮರವಾಯ್ತು
ಅತ್ತು ಕರೆದು ಅಮ್ಮಾ ಎನಲು ಬಾಳು ವರವಾಯ್ತು.
(ಮಾರ್ಚ್, ೧೯೯೬)
ಅಕ್ಷರ: ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti ಕಾಲ: 7:50 PM
Labels:

4 ಪತ್ರೋತ್ತರ:
ಅನಂತ said...
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.. ;)
September 18, 2007 11:06 PM

suptadeepti said...
namaskaara, svaagata, dhanyavaada. baruttaa iri.
September 19, 2007 7:27 PM

parijata said...
bahaLa chennAgide padya...
September 19, 2007 10:38 PM

suptadeepti said...
dhanyavaadagaLu.
September 20, 2007 5:23 AM

No comments: