ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Sunday, 18 May, 2008

ಚಿಂತನೆಯ ಹಕ್ಕಿ

Tuesday, March 27, 2007

ಕಂಡು ಕಾಣದ ಹಕ್ಕಿ, ಗುಂಡಿಗೆಯ ಒಳಹೊಕ್ಕಿ,
ಅಂಡಲೆವ ಮನದೊಳಗೆ ದುಂಡು ಮನೆ ಮಾಡಿತು.


ಆಟವಾಡಿದ ವಯಸು, ಪಾಠ ಓದಿದ ಕನಸು,
ಊಟ ತಿನಿಸಿದ ಮನಸು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವೆಂಬ ಚಿಂತನೆ!


ಬಿದ್ದು ತರಚಿದ ಮಂಡಿ, ಕದ್ದು ಸವಿದಿಹ ತಿಂಡಿ,
ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಬಂಡಿ, ಈಗ ಯಾರವೆಂಬ ಚಿಂತನೆ!


ಅಪ್ಪ ಬೆಳೆಸಿದ ಆಲ, ಕಪ್ಪ ಗಳಿಸಿದ ಹೊಲ,
ತೆಪ್ಪ ಇಳಿಸಿದ ಜಲ, ಯಾಕೆ ಅಳಿದವೆಂಬ ಚಿಂತನೆ!
(ನವೆಂಬರ್, ೧೯೯೬)

ವಿ.ಸೂ.: ಈ ಹಕ್ಕಿಗೆ ನೀವೂ ರೆಕ್ಕೆ-ಪುಕ್ಕ ಚುಚ್ಚಿ, ಬಿಚ್ಚು ಗಗನಕೆ ಹಾರಲು ಹಚ್ಚಿ....
ಅಕ್ಷರ: ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti ಕಾಲ: 9:35 PM
Labels:

14 ಪತ್ರೋತ್ತರ:

Alpazna said...
ನನ್ನ (ಚಿಂತನೆಯ)ಹಕ್ಕಿ,
ನಾನು ಚುಚ್ಚಿದ ರೆಕ್ಕೆ-ಪುಕ್ಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ನನ್ನ ತಲೆಗೇ ಹಚ್ಚಿ,
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮುಗುಳು ನಗೆನಗುತಿಹುದು..
March 28, 2007 2:32 AM

ಅಸತ್ಯ ಅನ್ವೇಷಿ said...
"ಗುಂಡು" ಕಾಣದ ಹಕ್ಕಿ
ತುಂಡಿಗೇ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿ
ಬೀಳುತ್ತೇಳುತ ಮರಳಿ ಬೀಳುತಾ
ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯಿತು!


ಬಿದ್ದು ತರಚಿದ ಮಂಡಿಗೆ
ತಾ ಬಿದ್ದದ್ದಂತೂ ಗುಂಡಿಗೆ
ಅಮಲಿಳಿದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯ ಕುರುಹಿತ್ತು!!!
March 28, 2007 8:20 AM

suptadeepti said...
@ alpazna:
ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ-ಪುಕ್ಕ ಜೋರಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿದಿರೋ ಏನೋ, ನೋವಾಗಿರಬೇಕು, ಪಾಪ. ಆದರೂ ಮುಗುಳು ನಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದು -ಅಲ್ಲ, -ಮದ್ದು ಮಾಡಿ.


@ ಅನ್ವೇಷಿ:
ಗುಂಡಿನ ಅನುಭವ ಜೋರಾಗಿರುವ ಹಾಗಿದೆ!? ತರಚಿದ ಮಂಡಿಗೂ ಬುರುಗೆದ್ದ ಮಂಡೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ(ಸಿ)ಕೊಳ್ಳಿ. March 28, 2007 10:40 AM

Enigma said...
hinge odadutha nimma blog ge bande baraha galu isthavadu bariyutha iri
March 28, 2007 10:42 AM

poornima said...
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

"ದುಂಡು ಮನೆ ಮಾಡಿತು" - ದುಂಡು ಮನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ?
March 28, 2007 11:40 AM

ಮನಸ್ವಿನಿ said...
ಆಟವಾಡಿದ ವಯಸು, ಪಾಠ ಓದಿದ ಕನಸು,
ಊಟ ತಿನಿಸಿದ ಮನಸು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವೆಂಬ ಚಿಂತನೆ!

ಸುಂದರ ಸಾಲುಗಳು.
March 28, 2007 7:42 PM

suptadeepti said...
@ enigma:
ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಸಂತೋಷ, ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತಿರಿ.


@ ಪೂರ್ಣಿಮ: ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
"ದುಂಡು ಮನೆ ಮಾಡಿತು" ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹಕ್ಕಿ ಮನೆಗಳು ಸುಮಾರಾಗಿ ದುಂಡಗೆ ಇರುತ್ತವೆ;
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಚಿಂತನೆಯ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮನೆ ಮುಗಿಯದ ವೃತ್ತಾಕಾರ. ಚಿಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೊಕ್ಕರೆ ಹೊರದಾರಿಯಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಂತೆ.


@ ಮನಸ್ವಿನಿ: ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
March 29, 2007 12:39 AM

mouna said...
nimma chintaneya hakki nanage namma childhood annu nenapu maaDikoDutadde. aaga, manDi mele gaaya, baNNa baNNada hakki noDuvevembuva aase..
March 29, 2007 5:46 AM

suptadeepti said...
@ mouna: ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರಿ.
March 29, 2007 9:20 AM

Shiv said...
ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ,
ಆಟವಾಡಿದ ವಯಸು, ಪಾಠ ಓದಿದ ಕನಸು,
ಊಟ ತಿನಿಸಿದ ಮನಸು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವೆಂಬ ಚಿಂತನೆ


ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಾಲುಗಳು

ಗುರುಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು, ಗೆಳಯರ ತರಲೆ ಕೆಲಸಗಳು,
ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು, ಈಗ ಹೇಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಚಿಂತನೆ
March 29, 2007 9:40 PM

srinivas said...
ಪ್ರತಿ ಚರಣದಲಿ ಬರುವ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ - ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಜಗದ ನಿಯಮ :)
March 30, 2007 3:18 AM

suptadeepti said...
ಶಿವು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.
March 30, 2007 9:42 AM

Mahesh Chevar said...
yes from mangalore, i mean from Kasaragod. Tulu gothundu... bukka eereg gothunda?
March 30, 2007 12:53 PM

No comments: