ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Monday, 18 March, 2013

ಹೊಳೆಯೊಳಗೆ...


ತಲ್ಲೀನಳಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಳವಳು. ಹೊಳೆಯಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಳೆಯೆಳೆ ಜಾಲಾಡುವಾಗ ಸೋಪಿನ ನೊರೆನೊರೆ ಜಾರುಗುಳ್ಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುರುಳಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೆನಪಿನಲೆಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು ಅವಳಿಗರಿವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಗ್ಧತೆಯ ಪದರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಭದ್ರವೆಂಬ ಭರವಸೆ ಅವಳದು. 
  
ಈಗವನಿಗೆ ಅವಳರಿಯದ ಬೇನೆ; ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ. 
 
(೧೬-ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೧೨)

4 comments:

sunaath said...

ಜ್ಯೋತಿ,
ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ!

ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti said...

ಕಾಕಾ, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು- ಮರೆವಿನ ಖಾಯಿಲೆ. ಆಧುನಿಕ ಶಕುಂತಲೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ.

Badarinath Palavalli said...

ಹಲವು ಭಾವಗಳನ್ನು ಕೆಲ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ...

ISHWARA BHAT said...

ಓಹ್, ರೋಗವೇ ಅದು?

ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ.