ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Thursday, 30 October, 2008

ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ...ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಬೆಳಕಿನಾವಳಿಯು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಳಿತಿನ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಬೆಳಗುತಿರಲಿ.

2 comments:

Harish - ಹರೀಶ said...

ಹರಿವ ಲಹರಿ ಏಕೆ ನಿಂತ ಲಹರಿ ಆಗಿದೆ? :-(

ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti said...

ಹರಿವ ಲಹರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ!!