ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Wednesday, 15 April, 2015

ಮಳೆಬಯಲು


ಮುಂಗಾರು ಸಿಂಚನಕೆ ಮುಳ್ಳಾದ ಮೈ ಪುಳಕ
ಹಿಗ್ಗೇರಿ ಚೈತನ್ಯಹೊಳೆಯಾದ ನಡುಕ
ಮಗ್ಗುಲಾಗದ ಮೌನ ಬಿಟ್ಟಿರದ ಬಿಗಿ ಧ್ಯಾನ
ನುಗ್ಗಾದ ಒಡಲೊಳಗೆ ಚೇತನದ ಸ್ಫುರಣ

ರಮ್ಯಗಾನದ ಒರತೆ ಕಂಠದಾಳದ ಸರಸಿ
ಕಾಮಿಗೊಲಿದಂತೆ ರತಿ ಮತಿ ಚರಣದಾಸಿ
ಹೂಮನಸು ಒಮ್ಮನಸು ಒಂದುಗೂಡಿದ ಕನಸು
ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹಸುರಾಯ್ತು ತೆರೆದಂತೆ ಸೊಗಸು

ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ನಗೆಗಡಲು ಬಾನಗಲ ಭಾವಗಳು
ಬಿತ್ತುಬಿತ್ತೆಂದೆನಲು ನತ್ತಿನಲಿ ಮುಗುಳು
ಕತ್ತೆತ್ತಿ ಎಳೆಗಾಳಿ ಅಂಗಳದಿ ಆಡಿರಲು
ಕತ್ತಲಾರುವ ಮುನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಡಲು

ಎಳೆಜೀವ ನಸುನಗಲು ಹೊಸ ಬೆಡಗು ಆಗಸಕೆ
ಮಳೆಬಿಲ್ಲ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮಿಂಚು ತೋರಣಕೆ
ಆಳದಾಳದ ಸರಸಿ ತುಂಬಿ ಮೊರೆಯುವ ಗುನುಗು
ಬಾಳಿದುವೆ ಬಯಲೆನುವ ನಿತ್ಯ ಬೆರಗು
(ಜೂನ್/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-೨೦೧೪)

No comments: