ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Saturday, 11 July, 2009

ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಂಜೆ

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲು
ಜೊತೆಯಲಿ ನಡೆದರು ಬೀದಿಯ ಮಕ್ಕಳು
ಊರಿನ ತೋಪಲಿ ಹೊಸದೇ ಆಟ
ಅರಿಯದ ಕಿರಿಯಗೆ ಹಿರಿಯನ ಪಾಠ

ಕತ್ತರಿ ಕಾಲು ಹಾಕುತ ಏರು
ಪೆಡಲ್ ತುಳಿದು ಹಿಡಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರು
ಹಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಗಮನ
ಕಲಿಕೆಯೇನಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ

ನೀನೂ ಬಾರೇ, ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ
ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಭಯಬೇಡ, ಹತ್ತು ಮೆಲ್ಲಗೆ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ
ಕಲಿಕೆಗೆ ಕೊಡುವನು ಸೈಕಲಂಗಡಿ ಪಾಷ
(ಚಿತ್ರಕವನ- ಚಿತ್ರ-೧೦೯ - ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮೂವರು ಹುಡುಗರು, ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್)
(೦೫-ಜುಲೈ-೨೦೦೯)

6 comments:

sunaath said...

ಸುಂದರ "ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ"ಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಕಾ. "ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ"ಕ್ಕೆ quotes ಹಾಕಿ ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ enhance ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ Thanks.

sritri said...

ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ತಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಲಿತ ದಿನಗಳ ನೆನಪು ಬಂತು.

ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti said...

ಹೌದು, ಆಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಗೆಯ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕೆಲಸ- ಒಂದೋ ಅಜ್ಜಿ/ಅಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಸವಾರಿ, ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ. ಚಿತ್ರಕವನದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದೇ ಅದು.

Anonymous said...

naanu cycle kalitaddu nenapaayitu...aadinagaLu vow...........~mala

ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti said...

ಹೌದು ಮಾಲಾ, ಆ ದಿನಗಳ ನೆನಪು ಸದಾ ಹಸಿರು, ನೆನಪಿನಂಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ತಂಪು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.